logo note việt nam

Dự Án Dự Án Tại Tỉnh Bình Phước

Khu công nghiệp Minh Hưng III

Huyện Chơn Thành, T.Bình Phước

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty CP KCN cao su Bình Long

Diện tích: 2.915.200 m2

Tiến độ: Đã hoàn thiện

KCN Minh Hưng Hàn Quốc

Huyện Chơn Thành, T.Bình Phước

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&N Vina

Diện tích: 3.922.800 m2

Tiến độ: Đã hoàn thiện

Khu công nghiệp Becamex

Huyện Chơn Thành, T.Bình Phước

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty CP KCN Becamex - Bình Phước

Diện tích: 1.993 ha

Tiến độ: Đang xây dựng

Tìm Kiếm Dự Án

Chọn Thành Phố
Chọn Quận/Huyện
Chọn Phường/Xã
Lọc Theo Danh Mục:

Dự Án Tại Tỉnh Bình Phước

Huyện Chơn Thành (3)