logo note việt nam
image

Dự án căn hộ chung cư 25m2 là cơ hội cho người nghèo

Thông tư 21 của Bộ Xây dựng quy định diện tích tối thiểu căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25m2 sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2020. ...

Loading...