logo note việt nam

Dự Án Dự Án Tại Tỉnh Hải Dương

Ngọc Sơn Riverside

Thành Phố Hải Dương, T.Hải Dương

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh thương mại quốc tế

Diện tích: 142.000 m2

Tiến độ: Đang xây dựng

Tìm Kiếm Dự Án

Chọn Thành Phố
Chọn Quận/Huyện
Chọn Phường/Xã
Lọc Theo Danh Mục:

Dự Án Tại Tỉnh Hải Dương

Thành Phố Hải Dương (1)