logo note việt nam

Dự Án Dự Án Tại Tỉnh Hà Nam

Khu công nghiệp Đồng Văn IV

Huyện Kim Bảng, T.Hà Nam

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Viglacera

Diện tích: 6.000.000 m2

Tiến độ: Đang xây dựng

Khu công nghiệp Đồng Văn III

Huyện Duy Tiên, T.Hà Nam

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Đồng Văn III (HAPDIC)

Diện tích: 5.230.000 m2

Tiến độ: Đang xây dựng

Khu công nghiệp Đồng Văn II

Huyện Duy Tiên, T.Hà Nam

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: CTY Cổ phàn phát triển Hà Nam

Diện tích: 3.220.000 m2

Tiến độ: Đã hoàn thiện

Khu công nghiệp Đồng Văn I

Huyện Duy Tiên, T.Hà Nam

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng các KCN tỉnh Hà Nam

Diện tích: 1.380.000 m2

Tiến độ: Đã hoàn thiện

Tìm Kiếm Dự Án

Chọn Thành Phố
Chọn Quận/Huyện
Chọn Phường/Xã
Lọc Theo Danh Mục:

Dự Án Tại Tỉnh Hà Nam

Huyện Duy Tiên (3)

Huyện Kim Bảng (1)