logo note việt nam

Dự Án Dự Án Tại Tỉnh Cao Bằng

HÀ NỘI PHOENIX TOWER

Thị Xã Cao Bằng, T.Cao Bằng

Giá từ: Đang cập nhật

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bic Việt Nam.

Diện tích: 3.196 m2

Tiến độ: Dự kiến bàn giao năm 2022

Tìm Kiếm Dự Án

Chọn Thành Phố
Chọn Quận/Huyện
Chọn Phường/Xã
Lọc Theo Danh Mục:

Dự Án Tại Tỉnh Cao Bằng

Thị Xã Cao Bằng (1)