logo note việt nam

Bán Nhà Đất Tại Tỉnh Khánh Hòa

Nhập địa điểm hoặc từ khóa ...

Tìm Kiếm

Chọn Thành Phố
Chọn Quận/Huyện
Chọn Phường/Xã
Lọc Theo Danh Mục:
Tìm Kiếm Từ Khóa:

Quy Hoạch Không Gian Kiến Trúc Cảnh Quan Và Thiết Kế Đô Thị Welltone Luxury Residence

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị Welltone Luxury Residence

Quy Hoạch Không Gian Kiến Trúc Cảnh Quan Và Thiết Kế Đô Thị Welltone Luxury Residence

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị Welltone Luxury ResidenceBố cục quy hoạch:Bố cục quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cơ bản không thay đổi theo quy hoạch trước đây ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 16/11/2023

Quyết Định Phê Duyệt Welltone Luxury Residence

Quyết định phê duyệt Welltone Luxury Residence

Quyết Định Phê Duyệt Welltone Luxury Residence

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạc chi tiết ( tỷ lệ 1/500 ) khu dân cư Cồn Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang( hợp nhất các lần điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt )Tên ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 15/11/2023

Phí Quản Lý Hàng Tháng Welltone Luxury Residence

Phí quản lý hàng tháng Welltone Luxury Residence

Phí Quản Lý Hàng Tháng Welltone Luxury Residence

Phí Quản lý Hàng tháng sẽ được xác định phù hợp với các quy định của pháp luật và bao gồm các khoản chi phí sau:1. Chi phí điện, nước tại Các Phần Sở Hữu Chung;2. Các chi phí thanh ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 14/11/2023

Danh Mục Chi Tiết Phần Sở Hữu Chung Welltone Luxury Residence

Danh mục chi tiết phần sở hữu chung Welltone Luxury Residence

Danh Mục Chi Tiết Phần Sở Hữu Chung Welltone Luxury Residence

Danh mục chi tiết Phần Sở Hữu Chung, sử dụng chung trong nhà chung cư1. Khu vực công cộng:Mọi khu vực công cộng của nhà chung cư, bao gồm cổng ra vào, lối đi chung, cầu thang bộ, cầu thang ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 13/11/2023

Diện Tích Và Thiết Bị Sở Hữu Chung Welltone Luxury Residecne

Diện tích và thiết bị sở hữu chung Welltone Luxury Residecne

Diện Tích Và Thiết Bị Sở Hữu Chung Welltone Luxury Residecne

Diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung Welltone Luxury Residence1. Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc Sở Hữu Riêng quy định của Bên Bán, Bên Mua và ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 11/11/2023

Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Trong Việc Sử Dụng Nhà Chung Cư Welltone Luxury Residence

Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư Welltone Luxury Residence

Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Trong Việc Sử Dụng Nhà Chung Cư Welltone Luxury Residence

Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư Welltone Luxury Residence1. Gây mất an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các thiết bị phát ra âm thanh ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 10/11/2023

Quy Đinh Về Việc Sử Dụng Nhà Chung Cư Welltone Luxury Residence

Quy đinh về việc sử dụng nhà chung cư Welltone Luxury Residence

Quy Đinh Về Việc Sử Dụng Nhà Chung Cư Welltone Luxury Residence

Quy định về việc sử dụng nhà chung cư1. Đảm bảo rằng các cây cảnh của Cư Dân được duy trì đúng cách, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của mặt ngoài của Nhà Chung Cư.2. Đảm bảo ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 09/11/2023

Quy Định Đối Với Chủ Sở Hữu Welltone Luxury Residence

Quy định đối với chủ sở hữu Welltone Luxury Residence

Quy Định Đối Với Chủ Sở Hữu Welltone Luxury Residence

Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 08/11/2023

Hiệu Lực Của Hợp Đồng Welltone Luxury Residence

Hiệu lực của hợp đồng Welltone Luxury Residence

Hiệu Lực Của Hợp Đồng Welltone Luxury Residence

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký với điều kiện Bên Mua đã thanh toán đủ tiền Đợt 1 theo quy định của Hợp đồng.2. Hợp đồng này có 19 điều, với ...trang, ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 07/11/2023

Các Thỏa Thuận Và Giải Quyết Tranh Chấp Welltone Luxury Residence

Các thỏa thuận và giải quyết tranh chấp Welltone Luxury Residence

Các Thỏa Thuận Và Giải Quyết Tranh Chấp Welltone Luxury Residence

CÁC THỎA THUẬN KHÁCMọi rủi ro và tổn thất xảy ra đối với Căn hộ được chuyển từ Bên Bán sang cho Bên Mua kể từ ngày ký Biên bản bàn giao Căn hộ hoặc ngày Bên Mua được xem ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 06/11/2023

Thông Báo Giữa Các Bên Welltone Luxury Residence

Thông báo giữa các bên Welltone Luxury Residence

Thông Báo Giữa Các Bên Welltone Luxury Residence

Hình thức thông báo giữa các bên: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua fax hoặc gửi qua thư bảo đảm hoặc gửi bằng tin nhắn SMS theo số điện thoại đã được Bên Mua đăng ký trên Hợp đồng hoặc ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 03/11/2023

Chấm Dứt Hợp Đồng Welltone Luxury Residence

Chấm dứt hợp đồng Welltone Luxury Residence

Chấm Dứt Hợp Đồng Welltone Luxury Residence

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG1. Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:a. Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên lập văn bản ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:36 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 02/11/2023

Sự Kiện Bất Khả Kháng Căn Hộ Welltone Luxury Residence

Sự kiện bất khả kháng căn hộ Welltone Luxury Residence

Sự Kiện Bất Khả Kháng Căn Hộ Welltone Luxury Residence

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG1. Các bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng: ​ a. Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 01/11/2023

Cam Kết Của Các Bên Welltone Luxury Residence

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Cam Kết Của Các Bên Welltone Luxury Residence

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 1. Bên Bán cam kết:a. Căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộcdiện bị cấm bán theo quy định của ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 31/10/2023

Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung Và Sữ Dụng Căn Hộ Welltone Luxury Residence

Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và sữ dụng căn hộ Welltone Luxury Residence

Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung Và Sữ Dụng Căn Hộ Welltone Luxury Residence

1. Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích Căn hộ đã mua theo thỏa thuận của Hợpđồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn hộ này như quy ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 30/10/2023

Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Căn Hộ Welltone Luxury Residence

Chuyển giao quyền và nghĩa vụ căn hộ Welltone Luxury Residence

Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Căn Hộ Welltone Luxury Residence

1. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang hoạt độngtại Việt Nam trước khi Bên Mua được cấp Giấy chứng nhận thì Bên Mua phải thông báo trướcbằng ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 28/10/2023

Bảo Hành Nhà Ở Welltone Luxury Residence

Bảo hành nhà ở Welltone Luxury Residence

Bảo Hành Nhà Ở Welltone Luxury Residence

1. Bên Báncó trách nhiệm bảo hành Căn hộ đã bán theo đúng quy định tại Điều 20 của Luật Kinhdoanh bất động sản năm 2014, Điều 85 của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy định sửa đổi, ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích: m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 27/10/2023

Bên Bán Bàn Giao Căn Hộ Welltone Luxury Residence Cho Bên Mua Vào Tháng...năm…….

Bên Bán bàn giao Căn hộ Welltone Luxury Residence cho Bên Mua vào tháng...năm…….

Bên Bán Bàn Giao Căn Hộ Welltone Luxury Residence Cho Bên Mua Vào Tháng...năm…….

a. Việc bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này,nhưng không được chậm quá 90 (chín mươi) ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao Căn hộ ...
Giá: 2,7 Tỷ Diện Tích:38 m2 Quận Huyện: Thành Phố Nha Trang, T.Khánh Hòa - Ngày Đăng: 26/10/2023

Tìm Kiếm

Chọn Thành Phố
Chọn Quận/Huyện
Chọn Phường/Xã
Lọc Theo Danh Mục:
Tìm Kiếm Từ Khóa:

Bán Nhà Đất Tại Thành Phố Nha Trang

Phường Phước Long (4)

Phường Vĩnh Trường (8)